Sjömän oroliga för jobben

Torsdagen den 28 oktober 2010 var dagen som många sjömän väntat på med fasa, dagen då den statliga utredningen om den svenska sjöfartens framtid skulle presenteras för regeringen. Utredningen är en enmansutredning gjord av Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för VTI och som skulle utreda hur sen svenska sjöfarten ska kunna bli mer konkurrenskraftig.

Inför utredningen fanns en stor oro bland många sjömän, en oro för både vad politikerna skulle göra och vad rederierna skulle göra. Jag bestämde mig för att gräva lite djupare i den svenska sjöfartens problematik och gjorde ett reportage på journalisthögskolan i Göteborg där jag läser. Jag ville höra sjömännens syn på utredningen, sjöfartens situation idag och uppfattningen om dess framtid och mönstrade därför på svenskflaggade Tor Begonia för en resa från Göteborg till Immingham och tillbaka.

Reportaget sändes i en kortversion i Sveriges Radios Göteborg Direkt i P4 Göteborg under eftermiddagen den 27 oktober, dagen före utredningens överlämnande till regeringen.

[audio: http://www.tonyroos.se/audio/forlorarnapahavet.mp3]

/Christopher