Hur många fartyg finns det?

Svaret på frågan beror lite på hur man räknar och även vem man frågar. Men om man bara räknar fartyg som är självdrivande och som är över 100 GT så landar siffran på strax över 77 000 fartyg, detta enligt uppgifter från 2010 som sammanställts av Equasis. Det är ett samarbetsorgan mellan Europeiska kommissionen och franska sjöfartsmyndigheter.

Fartygen har en genomsnittlig ålder på 21 år och är registrerade i över 150 länder. De bemannas av 1,5 miljoner sjömän från hela världen. Statistiken visar att över 38 procent av världsflottan är äldre än 25 år. Runt 21 procent är mellan 0 och 4 år gamla.

Den vanligast förekommande fartygstypen är de som på engelska kallas för ”general cargo ships”, vilka motsvarar över 23 procent av världsflottan. Därefter kommer bogserbåtarna på 17 procent och sedan olje- och kemikalietankers. På femte plats i listan hittar vi passagerarfartygen som till antalet är strax över 6 000 stycken.

Fartygstyp Antal Procent
General Cargo Ships 18 178 23,4
Bogserbåtar 13 757 17,7
Olje- och kemikalietankers 12 014 15,4
Bulkfartyg 8 920 11,5
Passagerarfartyg 6 382 8,2
Offshorefartyg 6 283 8,1
Containerfartyg 4 869 6,3
Servicefartyg 3 854 5,0
Ro-Ro-fartyg 1 556 2,0
Gastankers 1 552 2,0
Specialfartyg 247 0,3
Andra tankers 156 0,2
TOTALT 77 768 100

Den som är intresserad av att få ta del av mer statistik från Equasis kan göra det på länken här: www.equasis.org. Observera att sidan kräver registrering, vilken dock är gratis.

/Christopher

2 svar på ”Hur många fartyg finns det?”

  1. Tankfartyg som transporterar flytande gas.

    Kan EU vara säker på att USA transporterar olja och gas i tillräcklig mängd till Europa. Kapacitet måste då tas från det befintliga, eller ?

    J.S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *