Mänskligt övermod går i arv

Den fruktansvärda katastrofen sydost om Newfoundland har allt. Det långsamma förloppet, de många separationerna mellan människor som älskade varandra och det lugna vattnet i den klara natten som stod som kuliss gjorde olyckan till ett nästan perfekt drama, saxat från det antika Grekland.

I katastrofen med RMS TITANIC omkom 1 500 personer, ungefär två tredjedelar av alla ombord. Människan fick en dyrköpt läxa att inte lita på tekniska uppfinningar och en vink om att ekonomiska intressen inte bör styra allt mänskligt handlande. Sjösäkerheten förbättrades bland annat genom nya regler om livbåtar för alla passagerare och besättningsmän ombord, införandet av SOS som internationell nödsignal och inrättandet av en internationell ispatrull för att övervaka isbergen i Atlanten, en verksamhet som fortfarande finns kvar. Men trots den ökande medvetenheten fortsatte de allvarliga olyckorna att inträffa. Så även nu i modern tid.

Fallet med COSTA CONCORDIAS förlisning var en viktig påminnelse för sjöfartsvärlden om den där dyra läxan från TITANIC; att inte stirra sig blind på tekniken. Faktum är att dagens sjöfart aldrig tidigare varit så teknikberoende som i dag. Ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola har exempelvis visat att ny teknik ombord på fartyg kan inge en falsk säkerhet, speciellt i fall där besättningen arbetar i för långa skift.

Trots radar, trots komplicerade larmsystem, trots både livrem och hängslen dör människor på våra hav. Fortfarande litar människan alltför mycket på teknik. När olyckan väl är framme krävs mänsklig beslutsamhet, handlingskraft och snabbhet. Det ställer krav på en väl fungerande säkerhetskultur där samarbetet fungerar. Passagerarna måste kunna lita på att om den person som har högsta ansvar ombord ballar ur och inte klarar sin uppgift, då finns det någon under som fattar besluten. För tekniken kommer inte göra det.

Men en sak är viktig att komma ihåg. Vad som än sker har passagerarna ombord på de allt större kryssningsfartygen också ett ansvar att ta reda på utrymningsvägar, ta reda på rutiner vid en olycka och att aktivt delta i de säkerhetsövningar som genomförs. Just på den punkten har jag själv sett vilka konsekvenser olyckan med COSTA CONCORDIA har fått. När jag och min fru åkte på kryssning i Karibien med CELEBRITY SOLSTICE i mars 2012 var passagerarnas uppmärksamhet näst intill total vid säkerhetsgenomgången i teatern. Frågan är bara hur lång tid det tar innan även COSTA CONCORDIA glöms bort.

/Christopher

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *